top of page

Marionettenschaduwspel

Type kunstwerk: performance-installatie

Afmetingen: n.v.t.

Materialen: houten frame met canvasdoek, touw, spotlamp

In hoeverre worden mensen objecten en objecten menselijk? Deze vraagstelling, die tijdens mijn minorperiode Arts & Interaction hand in hand ging met het onderzoeken van gedragingen van mensen die van elkaar afhankelijk worden gemaakt, heeft geleid tot het creëren van een schimmenspel dat zich focust op de non-verbale dialoog tussen toeschouwer en marionet. Met een lichtbron en schaduwpartijen als primair, visueel gereedschap nodigt Marionettenschaduwspel de toeschouwer uit om de touwtjes in eigen handen te nemen. Door de manipulerende schaduwen roepen de marionetten achter het scherm de indruk van een menselijke gedaante op, of een robotachtige figuur, waardoor je je gaat afvragen met wie of wat je de interactie aangaat. Plotselinge rolverschuivingen tussen bestuurder en marionet kunnen een consequentie zijn van het gedirigeerd worden. We kunnen ons afvragen of we niet allemaal gelijkwaardig zijn in een samenleving waarin de behoefte heerst om vrij te zijn, maar waar we onszelf, elkaar en onze leefomgeving (onbewust en bewust) onder controle houden.

Exposities: TEDxBreda, Podium Bloos, Breda (NL), 2 oktober 2019; thema 'Imagine Reality', een samenwerkingsproject waarbij ik zorg heb gedragen voor de artistieke aankleding van het evenement (waaronder het tentoonstellen van een vernieuwd Marionettenschaduwspel).

Daarnaast werd Marionettenschaduwspel voor het eerst getoond en ervaren tijdens 'Frisbee', WORM, Rotterdam (NL), 13 t/m 15 januari 2017; een expositie als afsluiting van de minor Arts & Interaction, een onderdeel van mijn studie aan de kunstacademie.

© 2017 lvb art / Lisanne van Brakel

lvb art Logo Home
bottom of page