Equine Tail Animatronic

2018, September 3 - 16

Artist residency and exhibition

Destillaat #20

Extrapool, Nijmegen (NL)

Materials: arduino mega 2560 - arduino 1.8.1. software - servo engine - pvc tube - fake fur - glue - sisal rope

  © 2020 lvb art / Lisanne van Brakel.

N.B.: in vergelijking tot de mobiele versie van deze website biedt de desktopversie je een duidelijker overzicht en zelfs een betere indruk van de website.

Note: compared to the mobile version of this website, the desktop version offers you a clearer overview and even better impression of the website.